I 2000 blev et nyt rensningsanlæg bygget i den kinesiske by Dalian for at rense spildevand fra 432.000 personer (120.000 m3/dag).

For at opfylde specifikationerne for anlægget valgte man biologisk rensning i biobede. Vandet forbehandles først ved sigtning og fjernelse af grus og fedtstoffer.

Filtralite® Clean anvendes til spildevandsrensning i biobede

Primær bundfældning finder sted i fire tanke med lamellar sedimentation. Første trin i den biologiske rensning består i fjernelse af organisk materiale og nedbringe BOD og COD samt suspenderede stoffer SS i 12 Biofor-filtre. I disse filtre anvendes runde letklinker, Filtralite® Clean HR 3-6, som bærer for biofilmen. Næste trin i biofiltreringen er nitrifikation i 12 Biofor-filtre med det samme overfladeareal som i første trin. Det anvendte filtermateriale i disse filtre er Filtralite® Clean HC 2,5-5.

I begge typer biofilter tilføres procesluft gennem blæsere.

Cirka 40 % af det rensede vand desinficeres ved hjælp af klor og genbruges i industrien.