Filtralite Air

Ren luft er nødvendig for et behageligt liv. Lugt fra industri, landbrug og spildevandsrensning kan renses i biofiltre.

Filtralite® Air Filtermateriale har en unik porøsitet og giver dermed optimale betingelser for vækst af biofilm, for luftens strømning gennem filterelementet og for at tilbageholde og absorbere flere lugte. Denne egenskab gør det muligt at filtrere større mængder luft gennem den samme volumen filtermateriale, da kontaktfladen øges. Produktet gør desuden driftsomkostningerne mindre på grund af en stor opmagasineringskapacitet og et lavt tryktab over tid.

Filtralite® Air Filtermateriale er et innovativt kvalitetsfiltreringsprodukt, som er specialfremstillet til at opfylde morgendagens krav.

 

Hvad er fordelene ved at anvende Filtralite® Air Filtermateriale?

  • Stabil konstruktion – falder ikke sammen.
  • Holdbart, modstandsdygtigt mineralsk materiale af naturligt ler uden farlige eller kunstige bestanddele.
  • Lav vægt betyder lavere omkostninger til byggeri, opfyldning og bortskaffelse. Det horisontale og vertikale tryk på vægge og konstruktion er 5 gange lavere end ved almindelige mineralske materialer.
  • Defineret produkt– veldefineret sortering.
  • En god opmagasineringskapacitet for biofilm og en glimrende permeabilitet giver et lavt tryktab og en lang levetid.
  • Et stort overfladeareal giver en effektiv vækstgrundlag for biofilm.
  • Vandreservoir – den porøse struktur absorberer og tilbageholder vand, hvilket letter nedrisling af vand.
  • Et adsorberende stof med gode egenskaber bidrager til biofiltreringen. Filtralite® Air Filtermaterialet er i stand til at absorbere H2S, så filtret går i gang med at fjerne lugt, allerede inden biofilmen er etableret.

Det enkle princip bag lugtrensning er at føre gassen gennem et filtermateriale mod strømmen eller med strømmen med vandoverrisling.