Produktspecifikation

Handelsnavn Filtralite Air 10-20
Densitet Densitet, løst lejret: 245 kg/m³
Korndensitet: 440 kg/m³
Ekstern porøsitet 44%
Materiale Ekspanderet ler
Udseende Runde/knækkede partikler med mikroporer
Fabrikant Leca Danmark A/S, Hinge (Saint-Gobain Group)
Dato 20.06.2018

 

Størrelse og vægt Værdi Spredning Kommentar
Kornstørrelse 8-20 mm < 8 mm max. 10 %
> 20 mm max. 10 %
EN 933-1
Densitet løst lejret, tørt 245 kg/m³ ± 35 kg/m³ EN 1097-3

 

Kemisk sammensætning, omtrentlige værdier

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O MgO
54% 18% 12% 5% 4% 3%