Produktspecifikation

Handelsnavn FILTRALITE HR 3-6
Densitet Massedensitet, komprimeret: 880 kg/m³
Korndensitet: 1480 kg/m³
Materialetype Ekspanderet ler
Udseende Runde korn, jævn overfladestruktur
Produceret af Leca Rælingen, Norge
Version 8
Størrelse og vægt Værdi Afvigelse Kommentarer
Kornstørrelsesinterval 2,5-6 mm < 2,5 mm maks. 5 % + Δ < 0,125 mm
> 6 mm maks. 5 %
EN 12905
Massedensitet, tør, komprimeret 880 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 slag
Tilsyneladende korndensitet 1480 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Anneks E
Andre egenskaber Værdi Kommentarer
Hulrum ~45 % EN 1097-3, cirkaværdi
Syreopløselighed < 5 % EN 12902
Slid tab < 5 % EN 12902

KEMISK SAMMENSÆTNING, CIRKAVÆRDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaringer

N = Normal densitet
M = Middeldensitet
H = Høj densitet
C = Knust
R = Rund