Produktspecifikation

Handelsnavn FILTRALITE NR 10-20
Densitet Massedensitet, løs: 250 kg/m³
Korndensitet: 430 kg/m³
Materialetype Ekspanderet ler
Udseende Runde korn, jævn overflade med mikroporer
Produceret af Leca Rælingen, Norge
Version 8
Størrelse og vægt Værdi Afvigelse Kommentarer
Kornstørrelsesinterval 8-20 mm < 8 mm maks. 15 %
> 20 mm maks. 15 %
EN 12905
Massedensitet, tør, løs 250 kg/m³ ± 50 kg/m³ EN 1097-3
Tilsyneladende korndensitet 430 kg/m³ ± 100 kg/m³ EN 1097-6: Anneks E

KEMISK SAMMENSÆTNING, CIRKAVÆRDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaringer

N = Normal densitet
M = Middeldensitet
H = Høj densitet
C = Knust
R = Rund