Produktspecifikation

Handelsnavn FILTRALITE P 0,5-4

Densitet

Massedensitet, løs: 370 kg/m³

Korndensitet: 850 kg/m3 ± 200 kg/m³

Materialetype Ekspanderet ler
Udseende Porøs overflade med hvide korn
Produceret af Leca Rælingen, Norge
Version 7
Størrelse og vægt Værdi Afvigelse Kommentarer
Kornstørrelsesinterval 0,5-4 mm > 4 mm maks. 10 %
< 0,5 mm maks. 10 %
EN 12905
Massedensitet, tør, løs 370 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3
Tilsyneladende korndensitet, 850 kg/m³  ± 200 kg/m³ EN 1097-6: Anneks E
Andre egenskaber Værdi Kommentarer
Hulrum ~60 % EN 1097-3, cirkaværdi
pH ~12 Leca Norm
Alkalitet ~35 mekv/l NS 4754, cirkaværdi

Forklaringer

N = Normal densitet
M = Middeldensitet
H = Høj densitet
C = Knust
R = Rund
P = Fosforbinding