Produktspecifikation

Handelsnavn FILTRALITE P 0,5-4

Densitet

Massedensitet, løs: 380 kg/m³

Korndensitet: 950 kg/m³

Materialetype Ekspanderet ler
Udseende Porøs overflade med hvide korn
Produceret af Leca Rælingen, Norge
Version 9
Størrelse og vægt Værdi Afvigelse Kommentarer
Kornstørrelsesinterval 0,5-4 mm > 4 mm maks. 10 %
< 0,5 mm maks. 10 %
EN 12905
Massedensitet, tør, løs 380 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3
Tilsyneladende korndensitet, 950 kg/m³  ± 200 kg/m³ EN 1097-6: Anneks E
Andre egenskaber Værdi Kommentarer
Hulrum ~60 % EN 1097-3, cirkaværdi
pH ~12 Leca Norm
Alkalitet ~35 mekv/l NS 4754, cirkaværdi

KEMISK SAMMENSÆTNING, CIRKAVÆRDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O
55-60% 15-18% 6-7% 5-7% 4-8% 3-4% 1-2%

Forklaringer

P = Fosforbinding