Produktspecifikation

Handelsnavn Filtralite Pure HC 0,8-1,6 Filtralite Pure NC 1,5-2,5
Densitet Massedensitet, komprimeret: 850 kg/m³
Korndensitet: 1700 kg/m³
Massedensitet, komprimeret: 475 kg/m³
Korndensitet: 1050 kg/m³
Materialetype Ekspanderet ler Ekspanderet ler
Udseende Knuste korn, porøs overfladestruktur Knuste korn, porøs overfladestruktur
Produceret af Leca Rælingen, Norge Leca Rælingen, Norge
Version 8 8
HC 0,8-1,6 Værdi Afvigelse Kommentarer
Kornstørrelsesinterval 0,8-1,6 mm < 0,8 mm maks. 5 %
> 1,6 mm maks. 5 %
EN 12905
Massedensitet, tør, komprimeret 850 kg/m³ ± 125 kg/m³ EN 1097-3, 10 slag
Tilsyneladende korndensitet 1700 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Anneks E
NC 1,5-2,5 Værdi Afvigelse Kommentarer
Kornstørrelsesinterval 1,4-2,5 mm < 1,4 mm maks. 5 % + Δ < 0,125 mm
> 2,5 mm maks. 5 %
 
Massedensitet, tør, komprimeret 475 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 slag
Tilsyneladende korndensitet 1050 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Anneks E
Andre egenskaber Værdi Kommentarer
Hulrum ~55 % EN 1097-3, cirkaværdi
Syreopløselighed < 7 % EN 12902

KEMISK SAMMENSÆTNING, CIRKAVÆRDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaringer

N = Normal densitet
M = Middeldensitet
H = Høj densitet
C = Knust
R = Rund