Uusi Thames Gateway Water Treatment Plant, joka sijaitsee Becktonissa Lontoon ulkopuolella, on ensimmäinen suuren mittakaavan suolanpoistolaitos Isossa-Britanniassa. Se on rakennettu vähentämään vesipulan riskiä Lontoon alueella. Laitos ottaa raakavetensä Thames-joen suulta, mikä tarkoittaa sitä, että vesi on murtovettä. Veden suolapitoisuus vaihtelee vuoroveden mukaan, ja korkein suolapitoisuus on noin 11 000 ppm.

Filtralite® Pure-suodatinmateriaalia käytetään myös painesuodattimissa suolanpoistoprosessin esikäsittelyvaiheessa

Laitoksen on rakentanut espanjalainen urakoitsija Acciona Agua, ja se avattiin kesäkuussa 2010. Ennen kuin suola poistetaan käänteisosmoosikalvoilla, vesi esikäsitellään kolmivaiheisessa prosessissa. Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuvat koagulaatio, flokkulaatio ja lamelliselkeytys. Toisen vaiheen muodostavat vaakatasossa toimivat yksisuodinpainesuodattimet, joissa käytetään Filtralite® Pure-materiaalia suodatinmateriaalina. Esikäsittelyn kolmannessa vaiheessa käytetään Ultra Filtration -kalvoja.

Suolanpoistolaitoksen tuotantokapasiteetti on 150 000 m3/päivä, ja siitä saa vetensä noin 900 000 lontoolaista. Yksisuodinsuodatin koostuu seitsemästätoista suodattimesta, joissa on suodatinmateriaalina Filtralite® Pure HC 0,81,6 mm. Näistä suodattimista jokaisen suodatinpinta-ala on 50 m2, ja niiden suurin suodatusnopeus on 12 m/h. Tässä suodatusvaiheessa poistetaan lamelliselkeytyksen jälkeen jäljelle jääneet, hienojakoiset, suspendoituneet kiintoaineet.