Vuonna 2000 rakennettiin uusi jätevedenpuhdistamo Dalian-kaupunkiin, Kiinaan. Sen tehtävänä on käsitellä 432 000 ihmisen jätevedet (120 000 m3/päivä).

Jotta laitos pystyi toimimaan sille laadittujen eritelmien mukaisesti, valittiin puhdistusmenetelmäksi fixed bed -tekniikalla toimiva biokäsittely. Jätevesi käy aluksi läpi esikäsittelyn, jossa siitä seulotaan ja poistetaan kiviaines ja rasva.

Filtralite®Clean-suodatinmateriaalia käytetään fixed bed -tekniikalla toteutettavaan jätevedenpuhdistukseen

Esiselkeytys tehdään neljässä säiliössä lamellisedimentaatiolla. Biokäsittelyn ensimmäisessä vaiheessa poistetaan orgaaninen aines biologisesti (BOD) ja kemiallisesti (COD) sekä suspendoitunut kiintoaines (SS) kahdessatoista Biofor-suodattimessa. Näissä suodattimissa käytetään pyöreitä, paisutetusta savesta valmistettuja kevytsorarakeita, Filtralite® Clean HR 36, biokalvon kantajana. Toinen biosuodatusvaihe on nitrifikaatio kahdessatoista Biofor-suodattimessa, joiden pinnan pinta-ala on yhtä suuri kuin ensimmäisessä vaiheessa. Suodatinmateriaali, jota käytetään näissä suodattimissa, on Filtralite® Clean HC 2,55.

Kummassakin biosuodatintyypissä prosessissa käytetty ilma tuodaan siihen puhaltimilla.

Noin 40 % käsitellystä vedestä desinfioidaan kloorilla ja kierrätetään teollisuuden käyttöön.