Produktspesifikasjon

Produktnavn FILTRALITE NC 2-10
Densitet Bulkdensitet: 250 kg/m³
Partikkeldensitet: 625 kg/m³
Type materiale Ekspandert leire
Utseende Knuste partikler, glatt overflate med mikroporer
Produsert av Leca Hinge, Danmark
Versjon 1
Størrelse og vekt Verdi Avvik Kommentar
Partikkelstørrelse område 2-8 mm < 2 mm max. 15 %
> 8 mm max. 10 %
EN 12905
Bulkdensitet, tørr, løs 250 kg/m³ ± 50 kg/m³ EN 1097-3
Partikkeldensitet 625 kg/m³ ± 90 kg/m³ EN-1097-6: Bilaga C
Water absorption – 5 minutes ~34 % Approx. value EN 1097-6, Annex C
Water absorption – 24 hours ~44 % Approx. value EN 1097-6, Annex C
SiO2 Al2O3 K2O MgO CaO Na2O Ti2O
57% 22% 3% 3% 1% 1% 1%

Forklaring

N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = Høy densitet
C = Crushed/ Knust
R = Rund