Produktspesifikasjon

Produktnavn FILTRALITE NR 2-4
Densitet Bulkdensitet, løs: 360 kg/m³
Type materiale Ekspandert leire
Utseende Runde partikler, glatt overflate med mikroporer
Produsert av Leca Rælingen, Norge
Versjon 8
Størrelse og vekt Verdi Avvik Kommentar
Partikkelstørrelse intervall 1-5 mm > 5 mm max. 15 %
< 1 mm max. 15 %
EN 12905
Bulkdensitet, tørr, løs 360 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3

KJEMISK SAMMEANSETNING, TYPISKE VERDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaring

N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = Høy densitet
C = Crushed/ Knust
R = Rund