Produktspesifikasjon

Produktnavn Filtralite Pure HC 0,8-1,6
Densitet Bulkdensitet, komprimert: 850 kg/m³
Partikedensitet: 1700 kg/m³
Type materiale Ekspandert leire
Utseende Knuste partikler, porøs overflatestruktur
Produsert av Leca Rælingen, Norge
Versjon 8
Størrelse og vekt Verdi Avvik Kommentar
Partikkelstørrelse område 0,8-1,6 mm < 0,8 mm max. 5 %
> 1,6 mm max. 5 %
EN 12905
Bulkdensitet, tørr, komprimert 850 kg/m³ ± 125 kg/m³ EN 1097-3, 10 slag
Partikkeldensitet 1700 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Annex E
Øvrige egenskaper Verdi Kommentar
Porøsitet ~55 % EN 1097-3, typisk verdi
Acid loss < 7 % EN 12902

KJEMISK SAMMENSETNING, TYPISKE VERDIER

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Forklaring

N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = Høy densitet
C = Crushed/ Knust
R = Rund