Opis produktu

Nazwa handlowa FILTRALITE HR 4-8
Gęstość Gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym: 900 kg/m³
Gęstość ziaren: 1500 kg/m³
Rodzaj materiału Ekspandowana glina
Wygląd Okrągłe cząstki, gładka powierzchnia z mikroporami
Wyprodukowano przez Leca Rælingen, Norwegia
Wersja 8
Wielkość i ciężar Wartość Odchylenie Uwagi
Zakres wielkości cząstek 4-8 mm < 4 mm max. 5 % + Δ < 0,125 mm
> 8 mm max. 5 %
EN 12905
Gęstość nasypowa w stanie suchym, zagęszczonym 900 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 uderzeń
Gęstość pozorna cząstek 1500 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Załącznik E
Inne właściwości Wartość Uwagi
Puste przestrzenie ~45 % EN 1097-3, wartość przybliżona
Rozpuszczalność w kwasie < 5 % EN 12902
Straty kruszenia < 5 % EN 12902

SKŁAD CHEMICZNY, WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Objaśnienia

N = Normalna gęstość
M = Średnia gęstość
H = Wysoka gęstość
C = Łamany
R = Okrągły