Opis produktu

Nazwa handlowa FILTRALITE MC 2,5-4
Gęstość Gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym: 600 kg/m³
Gęstość ziaren: 1200 kg/m³
Rodzaj materiału Ekspandowana glina
Wygląd Kruszywo łamane, porowata struktura powierzchni
Wyprodukowano przez Leca Rælingen, Norwegia
Wersja 7
Wielkość i ciężar Wartość Odchylenie Uwagi

Zakres wielkości cząstek

2-4 mm

< 2 mm max. 5 % + Δ < 0,125 mm
> 4 mm max. 5 %

EN 12905

Gęstość nasypowa w stanie suchym, zagęszczonym 600 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 uderzeń
Gęstość pozorna cząstek 1200 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Załącznik E
Inne właściwości Wartość Uwagi
Puste przestrzenie ~50 % EN 1097-3, wartość przybliżona
Rozpuszczalność w kwasie < 7 % EN 12902

SKŁAD CHEMICZNY, WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Objaśnienia

N = Normalna gęstość
M = Średnia gęstość
H = Wysoka gęstość
C = Łamany
R = Okrągły