Opis produktu

Nazwa handlowa FILTRALITE NC 5-10
Ciężar, gęstość Ciężar nasypowy: 313 kg/m³
Gęstość materiałowa: 550 kg/m³
Rodzaj materiału Keramzyt
Wygląd Kruszone cząstki, powierzchnia z mikroporami
Producent Leca Polska sp. z o.o.
Wersja dokumentu 1
Rozmiar i ciężar Wartość Odchylenie Uwagi
Zakres wielkości cząstek 5-10 mm < 5 mm max. 10 %
> 10 mm max. 15 %
EN 933-1
Ciężar nasypowy w stanie suchym 313 kg/m³ ± 15 % EN 1097-3
Gęstość materiałowa cząstek 550 kg/m³ ± 15 % EN-1097-6: Załącznik E

Skład chemiczny (wartości poglądowe)

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 Na2O K2O MgO TiO2 P2O5
57,10% 15,40% 9,65% 8,06% 0,52% 3,36% 3,56% 0,74% 0,24%

Objaśnienia

N = gęstość standardowa
M = gęstość średniowysoka
H = gęstość wysoka
C = materiał kruszony
R = materiał niekruszony