Opis produktu

Nazwa handlowa FILTRALITE NR 10-20
Gęstość Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 250 kg/m³
Gęstość cząstek: 430 kg/m³
Rodzaj materiału Ekspandowana glina
Wygląd Kruszywo okrągłe, powierzchnia gładka z mikroporami
Wyprodukowano przez Leca Rælingen, Norwegia
Wersja 8
Wielkość i ciężar Wartość Odchylenie Uwagi
Zakres wielkości cząstek 8-20 mm < 8 mm max. 15 %
> 20 mm max. 15 %
EN 12905
Gęstość nasypowa w stanie suchym, luźnym 250 kg/m³ ± 50 kg/m³ EN 1097-3
Gęstość pozorna cząstek 430 kg/m³ ± 100 kg/m³ EN 1097-6: Załącznik E

SKŁAD CHEMICZNY, WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Objaśnienia

N = Normalna gęstość
M = Średnia gęstość
H = Wysoka gęstość
C = Łamany
R = Okrągły