Opis produktu

Nazwa handlowa FILTRALITE NR 4-10
Gęstość Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 290 kg/m³
Rodzaj materiału Ekspandowana glina
Wygląd Kruszywo okrągłe, powierzchnia gładka z mikroporami
Wyprodukowano przez Leca Rælingen, Norwegia
Wersja 8

Wielkość i ciężar

Wartość

Odchylenie

Uwagi

Zakres wielkości cząstek

4-10 mm

< 4 mm max. 15 %

>10 mm max. 15 %

EN 12905

Gęstość nasypowa w stanie suchym, luźnym 290 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3

SKŁAD CHEMICZNY, WARTOŚCI PRZYBLIŻONE 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Objaśnienia

N = Normalna gęstość
M = Średnia gęstość
H = Wysoka gęstość
C = Łamany
R = Okrągły