Filtralite skutecznie usuwa połowę ładunku fosforu i zawiesin w trzeciej co do wielkości Oczyszczalni Ścieków w Finlandii.

Oczyszczalnię wbudowano w masyw skalny Kakolanmäki. Eksploatację obiektu powierzono spółce Turun seudun puhdistamo Oy. Właścicielem oczyszczalni jest 14 zrzeszonych gmin.

WPierwszego stycznia 2009 roku nowa Oczyszczalnia całkowicie przejęła funkcję starego obiektu, co umożliwiło przyjęcie ścieków na poziomie 300 000 RLM, od mieszkańców rejonu Turku i sektora przemysłowego. Zasilająca sieć kanalizacyjna to ponad 2 000 km rurociągów i blisko 500 przepompowni ścieków. Oczyszczalnia przyjmuje 90,000 m³ ścieków na dobę. Dzięki zastosowanej technologii odzysku ciepła uzyskano dodatni bilans energetyczny, który aż dziesięciokrotnie przekracza zapotrzebowanie obiektu.


Nowoczesna oczyszczalnia i elektrociepłownia w jednym obiekcie

Poczwórny ciąg technologiczny oczyszczalni Kakolanmäki wykorzystuje oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i chemiczne. Skuteczność procesu wynosi 99% dla ładunku organicznego, fosforu i zawiesin oraz 80% dla usuwania azotu.

Zanieczyszczenia mechaniczne są usuwane przy pomocy krat i piaskowników. Część zawiesin zatrzymuje się w osadnikach wstępnych. W natlenianych reaktorach usuwane są związku azotu i substancje organiczne w procesach biologicznych. Ostatecznie ściek doczyszczany jest w filtrze zawierającym piasek i keramzyt Filtralite.

Ściek oczyszczony odbierany jest przez zatokę portową Turku Linnanaukko. Osad fermentowany jest w instalacji biogazowej. Większość ciepła pochodzącego z biogazu zostaje odzyskane na wymiennikach i trafia do magistrali ciepłowniczej. Podobnie wszelka woda o niskiej temperaturze używana jest do celi chłodniczych.


Instalacja końcowego doczyszczania ścieków oczyszczonych

Końcowym etapem oczyszczania jest filtracja w zespole 20 filtrów. W każdym z filtrów znajduje się 0,5 m warstwa piasku kwarcowego i 1,0 m warstwa Filtralite® Clean MC 2,5-4. – Jouko Tuomi technolog w Turun seudun puhdistamo Oy.

W Oczyszczalni pracuje ponad 1000 m3 materiału Filtralite® Clean MC 2,5-4 pochodzącego z fabryki Leca w Raelingen w Norwegii.

Jouko Tuomi zauważa, że porowaty materiał Filtralite pracuje bez zastrzeżeń od 10 lat. "Nasze filtry końcowe usuwają połowę całkowitego ładunku fosforu i zawiesin. Zatrzymane zanieczyszczenia są usuwane z filtra w dwuetapowym procesie płukania filtra raz na dobę. Płukanie skutecznie przywraca filtr do parametrów początkowych i usuwa zanieczyszczenia z obu warstw filtra.”

Od czasu uruchomienia w 2009 nie zaistniała potrzeba wymiany materiału Filtralite, podkreśla Jouko Tuomi.

Oczyszczalnia Ścieków Kakolanmäki
Eksploatator: Turun seudun puhdistamo Oy
Wykonawca: YIT Rakennus Oy
Projekt: FCG Planeko Oy 
 

Tekst: Dakota Lavento
Zdjęcia: Markku Pajunen