Nowy materiał filtracyjny do układów oczyszczania powietrza

Poprzednio używany materiał filtracyjny stwarzał trudności eksploatacyjne. Problematyczne było równomierne nawilżenie złoża. Spadek ciśnienia w złożu filtracyjnym był znaczny, co wpływało na wysokie zużycie energii przy tłoczeniu powietrza. Etap oczyszczania powietrza stał się czynnikiem ograniczającym całą produkcję zakładu.

W 2005 Specjalista z Novozymes, Andreas P. Jensen prowadził rozeznanie rynku materiałów filtracyjnych w celu znalezienia lepszego złoża dla biofiltrów w zakładach w Kalundborg. Natrafił na stosowany już w biofiltrach Daka a.m.b.a w Randers i Hedensted (DK) Filtralite® Air.

Spółka Novozymes zdecydowała się na wdrożenie Filtralite® Air 4-10. Ten materiał zapewnia określoną gradację uziarnienia, niskie opory przepływu powietrza i powierzchnię właściwą 580 m2/m3.

Szybkie i proste wdrożenie prowadzące do znacznych oszczędności

Po zasypaniu biofiltra nowym złożem Filtralite® Air przeprowadzono zaszczepienie nieznaczną ilością starego złoża. W ten sposób bakterie prowadzące proces oczyszczania mogły szybciej zasiedlić nowy materiał filtracyjny. To przyczyniło się do szybszego wpracowania filtra po wymianie złoża.

Po kilku miesiącach od wdrożenia można było z całą pewnością stwierdzić:

  • Niższe opory i spadki ciśnienia
  • Równomierne nawilżenie złoża
  • Lepszy efekt oczyszczania powietrza
  • Większą pojemność dla zanieczyszczeń
  • Oszczędność 100 000 kWh miesięcznie
  • Skuteczność inwestycji

Zgodnie z deklaracją Specjalisty z firmy Novozymes, Andreasa P. Jensena, po 5 latach użytkowania złoże filtracyjne jest nadal skuteczne i trwale zachowuje strukturę, co stanowi podstawę procesu oczyszczania powietrza w biolfiltrach w zakładach w Kalundborg.

Podczas wdrażania złoża do biofiltrów wdmuchano pod ciśnieniem 350 m3 Filtralite® Air 4-10, z prędkością 1 m3/min.