Oczyszczalnia Ścieków The Upper Uvdal oczyszcza ścieki w procesach biologicznych ze wspomaganiem chemicznym. Ostatnim etapem procesu jest filtracja końcowa z wykorzystaniem Filtralite® Nature, po czym ściek oczyszczony jest odprowadzany do niewielkiego strumyka.

Filtr końcowy z Filtralite® Nature-P gwarantuje stabilną jakość ścieków oczyszczonych, których parametry mieszczą się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. Po okresie 3 lat eksploatacji oczyszczalnia stabilnie osiąga redukcję fosforu na poziomie 99%, z wynikiem 0,06 mg/l.

Zastosowane materiały filtracyjne  
1000 m3 Filtralite Nature-P 0-4 mm
100 m3  Filtralite Nature NR 4-10 mm
100 m3  Filtralite Nature NR 10-20 mm