Przedsiębiorstwo Komunalne Stadtentwässerungsbetriebe obsługuje w rejonie Kolonii pięć Oczyszczalni Ścieków, w tym OŚ Rodenkirchen.

Usuwanie pozostałości zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych – poszukiwanie łatwego do wdrożenia rozwiązania

TProjekt "AdOx w Kolonii" (Ad. – ang. adsorpcja, Ox. – ang. utlenienie) jest finansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. Założeniem projektu jest opracowanie optymalnego rozwiązania technologicznego do skutecznego końcowego doczyszczania ścieków oczyszczonych, które zastąpi funkcjonujące filtry typu BIOFOR.

W listopadzie 2017 rozpoczęto prace z materiałem Filtralite® NC 1,5-2,5.

Wysoka porowatość Filtralite® pozwala na swobodny przepływ wody przez złoże filtracyjne i adsorpcje dużej ilości zanieczyszczeń. Porowatość materiału zapewnia większą powierzchnię kontaktu w jednostce objętości.

Podmioty publiczne, instytucje naukowe i inżynierskie współpracujące w ramach projektu

Kierownik Projektu Inż. Manuel Hartenberger – osoba zaangażowana w projekt od pierwszego dnia.

Dr. inż. Frank Benstöm z Instytutu Gospodarki Wodnej na Uniwersytecie RWTH Aachen – główny odpowiedzialny za zaplecze naukowe projektu. Tytuł doktorski uzyskał w dziedzinie filtracji wód ściekowych.

Hydro-Ingenieure GmbH z Düsseldorfu – partner projektu posiadający doświadczenie jako wykonawca wielu projektów z zakresu doczyszczania ścieków.


Więcej informacji jest dostępnych na stronie tutaj i tutaj.