Oczyszczalnia Ścieków Galapagar-Torrelodones należąca do spółki wodnej „Canal de Isabel II” znajduje się w obszarze Natura 2000. Obszar ten jest pod szczególną ochroną przepisów Unii Europejskiej.

W związku z tym jakość odprowadzanych ścieków oczyszczonych, gospodarka osadowa i emisja odorów podlegają podwyższonym wymaganiom jakościowym. Dla tego typu sytuacji niezbędne jest dobranie technologii, która zapewni wysoką skuteczność przy jednoczesnym minimalnym wpływie na otaczające środowisko.

OŚ wybudowano w 2002 roku przez firmę Degrémont. Założenia projektowe obejmowały dobowy przepływ 15 000 m3. W 2014 roku niezbędne okazało się zmodernizowanie i rozbudowanie Oczyszczalni, tak by możliwe było przyjęcie 22 500 m3 ścieków na dobę, przy obciążeniu 90 000 RLM. Projektu podjęła się firma Cadagua.

Obecnie Oczyszczalnia stanowi doskonały przykład kompaktowego rozwiązania obiektu zhermetyzowanego i bezinwazyjnie wkomponowanego w otoczenie. Oczyszczanie biologiczne prowadzone jest w procesie biofiltracji z wykorzystaniem materiału Filtralite® Clean.

Technologia biofiltracji z Filtralite® pozwoliła zastąpić tradycyjną technologię osadu czynnego. Filtralite® Clean służy jako podłoże do wzrostu osadu dla określonych mikroorganizmów. Filtralite® posiada bardzo dużą powierzchnię właściwą co poprawia skuteczność kontaktu ścieku z błoną biologiczną. Dzięki wewnętrznej strukturze porów osad rozwinięty na powierzchni ziaren zachowuje swoją żywotność nawet po intensywnym odpłukaniu nadmiaru przyrastającej biomasy.

Ciąg technologiczny Oczyszczalni Galapagar-Torrelodones składa się z etapów oczyszczania mechanicznego i biologicznego.

1. Przepompownia ścieków

2. Oddzielenie skratek i piasku

3. Strącenie zawiesin przy pomocy koagulantów

4. Dwustopniowa biofiltracja. Pierwszym stopniem jest denitryfikacja anoksyczna i 6 reaktorach – biofiltrach. Drugi stopień stanowi redukcja ChZT i nitryfikacja aerobowa również w zespole 6 biofiltrów. Pomiędzy stopniami biologicznego oczyszczania funkcjonuje recyrkulacja.

5. Odwodnienie i higienizacja osadu wapnem

Zalety technologii biolfiltracji ponad tradycyjne metody oczyszczania biologicznego są wyraźne i potwierdzone w czasie ponad 15 letniej pracy Oczyszczalni. Doskonałe wyniki osiągane przed modernizacją były jasnym wskazaniem na zastosowanie tej samej technologii opartej o Filtralite® Clean podczas rozbudowy Oczyszczalni w 2014. Technologię biofiltracji wyróżnia:

Mniejsza infrastruktura, a zatem mniejsza powierzchnia Oczyszczalni. Osadniki wtórne są zbędne w tej technonlogii. Dzięki dużej porowatości Filtralite® Clean reaktor osiąga wyższą sprawność w jednostce objętości. Biomasa „przymocowana” do złoża w reaktorze pozwala na bardzo duże obciążenie hydrauliczne. Oczyszczalnia wykonana w technologii biofiltracji może zajmować nawet 80% mniej powierzchni.

Ograniczenie hałasu i niedogodności zapachowych. Kompaktowość tej technologii sprzyja umieszczeniu sekcji oczyszczania biologicznego pod zadaszeniem lub wewnątrz budynku. Dodatkowo kierunek przepływu (od dna do góry przez złoże) sprzyja efektowi zatrzymaniu odorów w filtrze.

Zapewnienie stabilnych wyników ścieków oczyszczonych. W tej technologii operator ma wpływ na kontrolę stopnia skuteczności oczyszczania.

Brak ryzyka wypłukania osadu z reaktora. Biomasa jest przytwierdzona do złoża Filtralite® Clean i usuwana tylko w trybie płukania.

Szybkie wpracowanie procesu. Proces osiąga wydajność już po kilku dniach od uruchomienia. Podobnie szybko proces dopasowuje się do zmieniających się warunków dopływających ścieków.

Uproszczone prowadzenie procesu. Nie jest wymagana złożoność zmiennych procesowych dla technologa.

Prosta konstrukcja i idea reaktora. Reaktor bazuje na analogii do filtrów stosowanych w uzdatnianiu wody.

Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

 

Oczyszczalnia Ścieków Galapagar-Torrelodones od ponad 15 lat pracuje w technologii biofiltracji z Filtralite® Clean spełniając warunki pozwolenia na odprowadzanie ścieków i wymagań środowiskowych działania na obszarze Natura 2000.