Filtralite Air

Ren luft är en nödvändighet för ett behagligt liv. Dålig luft från industri, jordbruk och avloppsrening kan renas genom biofilm i biofilter.

Med sin unika porositet erbjuder Filtralite® Air filtermatieral optimala förutsättningar för tillväxt av biofilm och optimalt luftflöde i filterbädden att behålla och adsorbera dålig lukt. Dessa egenskaper möjliggör att större volymer luft kan filtreras genom en given filtervolym samtidigt som kontaktytan maximeras. Våra produkter minskar också driftskostnaderna genom hög kapacitet och låg tryckförlust över tid.

Filtermaterialet Filtralite® Air är en innovativ premiumprodukt som är skräddarsydd för att möta morgondagens utmaningar.

 

Vad är fördelarna med Filtralite® Air som filtermaterial?

  • Stabil struktur – kollapsar inte.
  • Hållbart och motståndskraftig naturlig lera som inte innehåller några farliga eller syntetiska ämnen.
  • Låg vikt innebär reducerade kostnader vid konstruktion, fyllning och bortforsling. Det horisontella och vertikala trycket på väggar och omkringliggande strukturer är fem gånger lägre än för andra vanliga mineraliska material.
  • Definierad produkt – tydlig klassificering.
  • God lagringskapacitet för biofilm och utmärkt permeabilitet ger låg tryckförlust och lång hållbarhet.
  • Stor yta skapar goda förutsättningar för en stabil biofilm med hög aktivitet.
  • Vattenreservoar - den porösa strukturen absorberar och håller kvar vattnet vilket underlättar nedsippringen.
  • En adsorbent med goda egenskaper som underlättar biofiltrering. Filtralite Air filtermaterial har sorptionskapacitet för H2S vilket innebär att filtret börjar ta bort lukt redan innan biofilmen är etablerad.

Den enkla metoden för att behandla lukt är genom att pumpa gas genom ett filtermedium uppströms eller nedströms med vattensprinklers.