Produktspecifikation

Handelsnamn FILTRALITE NR 10-20
Densitet Skrymdensitet, lös: 250 kg/m³
Kompaktdensitet: 430 kg/m³
Typ av material Expanderad lera
Utseende Runda partiklar, slät yta med mikroporer
Tillverkad av Leca Rælingen, Norge
Version 8
Storlek och vikt Värde Avvikelse Kommentar
Partikelstorlek intervall 8-20 mm < 8 mm max. 15 %
> 20 mm max. 15 %
EN 12905
Skrymdensitet, torr, lös 250 kg/m³ ± 50 kg/m³ EN 1097-3
Kompaktdensitet, skenbar 430 kg/m³ ± 100 kg/m³ EN 1097-6: Bilaga E

KEMISK SAMMANSÄTTNING, TYPISKA VÄRDEN

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Förklaring

N = Normal density
M = Medium density
H = High density
C = Crushed
R = Round