Produktspecifikation

Handelsnamn FILTRALITE NR 2-4
Densitet Skrymdensitet, lös: 360 kg/m³
Typ av material Expanderad lera
Utseende Runda partiklar, slät yta med mikroporer
Tillverkad av Leca Rælingen, Norge
Version 8
Storlek och vikt Värde Avvikelse Kommentar
Partikelstorlek intervall 1-5 mm > 5 mm max. 15 %
< 1 mm max. 15 %
EN 12905
Skrymdensitet, torr, lös 360 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3

KEMISK SAMMANSÄTTNING, TYPISKA VÄRDEN

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Förklaring

N = Normal density
M = Medium density
H = High density
C = Crushed
R = Round