Produktspecifikation

Handelsnamn FILTRALITE P 0,5-4

Densitet

Skrymdensitet, lös: 380 kg/m³

Kompaktdensitet: 950 kg/m³

Typ av material Expanderad lera
Utseende Porös yta med vita partiklar
Tillverkad av Leca Rælingen, Norge
Version 9
Storlek och vikt Värde Avvikelse Kommentar
Partikelstorlek intervall 0,5-4 mm > 4 mm max. 10 %
< 0,5 mm max. 10 %
EN 12905
Skrymdensitet, torr, lös 380 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3
Kompaktdensitet, skenbar 950 kg/m³  ± 200 kg/m³ EN 1097-6: Bilaga E
Övriga egenskaper Värde Kommentar
Porositet ~60 % EN 1097-3, typiskt värde
pH ~12 Leca Norm
Alkalinitet ~35 mekv/l NS 4754, typiskt värde

KEMISK SAMMANSÄTTNING, TYPISKA VÄRDEN

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O
55-60% 15-18% 6-7% 5-7% 4-8% 3-4% 1-2%

Förklaring

P = Phosphorus binding