Genom att ersätta sanden i filtren med Filtralite® Pure Mono-Multi minskar, Bedrichov dricksvattenverk sin energiförbrukning med 75 % samtidigt som produktionskapaciteten fördubblas för respektive filter.

Tiden är ute

Användningen av sand för filtrering är sannolikt den äldsta metoden för att rena vatten. Sand används än idag i stor utsträckning i vattenverk runtom i världen, i huvudsak pga. tillgängligheten. Trots detta har ända alternativ till sand utvecklats.

Tiden för sand som filtermaterial i moderna processer är på väg att rinna ut. Den stora nackdelen med sand är hög energiförbrukning som krävs vid regelbundna backspolningar vilket ökar driftkostnaderna. Sand har också svårt att hävde sig mot moderna och effektiva filtermaterial i avseende på mikroskopiska partiklar. Ett exempel är cyanobakterier, som idag på vissa platser utgör ett hot för vattenkvalitet och allmän hälsa

Begränsningar vid filtrering genom sand

“När man filtrerar genom sand så fastnar partiklar i själva nätverket av sandkorn, medan vattnet passerar förbi i hålrummen som finns mellan kornen. Eftersom sandkornen är homogena i storlek så blir också hålrummet identiska tvärsigenom filterbädden. Men partiklarna som man önskar avlägsna skiljer sig avsevärt i storlek, vilket leder till igensättning av filtret och behov av regelbunden backspolning, ” förklarar Petr Dolejs, professor vid Brno Tekniska Universitet. Petr har haft ansvaret för pilotförsök som senare ledde fram till de nya filtematerial vid Bedrichov. Vidare så kräver backspolning mycket energi och viktiga vattenvolymer av redan renat vatten.

Filtralite®: ett poröst filtermaterial

Filtralite är en modern produkt, tillverkad av expanderad lera, och är specifikt utvecklad för vattenrening. Den fungerar lite annorlunda än traditionell sand. Filtralite Pure Mono-Multi finns installerad vid Bedrichov : Dom två Filtralite produkterna har en partikel storlek på 0,8-1,6 mm (HC) och 1,5-2,5 mm (NC).

Filtralite kan beskrivas som små och hårda bitar av tvättsvampar, fulla av porer med varierande storlek. När vattnet passerar filterbädden fastnar partiklar i ”fickorna” på aggregaten. Vatten kan även flöda igenom själva aggregatet, vilket gör att igensättning är nästintill omöjlig.

På grund av den porösa strukturen får Filtralite en mycket hög lagringskapacitet för främmande partiklar.