I bio-filtret används Filtralite Clean för att reducera BOD, vilket är ett av utsläppskraven med tanke på anläggningens placering och den miljökänsliga naturen.

Tekniken att använda Filtralite i bio-filter sparar både pengar och utrymme. Dessutom reduceras problem med lukt, samtidigt som prestanda förbättras, vid detta fantastiska område i Pyrenéerna.