Reningsverket i Övre Uvdal är dimensionerat som ett traditionellt verk med kemisk och biologisk rening. I slutpoleringen går avloppet genom en bädd av Filtralite Nature P innan det släpps ut i en liten bäck.

Filterbädden av Filtralite Nature P har stabila utsläppsnivåer långt under rekommenderade gränsvärden. Efter 3-års drift tar anläggningen bort 99 % av allt fosfor, utgående koncentration är 0,06 mg/l.

Filter material som används  
1000 m3 Filtralite Nature P 0-4 mm
100 m3  Filtralite Nature NR 4-10 mm
100 m3  Filtralite Nature NR 10-20 mm