Ett nytt reningsverk uppfördes år 2000 i den Chinesiska staden Dalian för att behandla avloppet från 432 000 personer (120 000 m3/dag).

För att uppnå de angivna specifikationerna på reningsverket valdes biobäddar som lösning. Först förbehandlas vattnet genom silning där grus och fetter avskiljs.

Filtralite® Clean används i biobäddar för avloppsrening

Försedimentering sker i 4 tankar med hjälp av lameller. Det första steget i den biologiska behandlingen omfattar nerbrytning av BOD, COD och suspenderade ämnen i tolv biobäddar. I dessa filter används runda aggregat av expanderade lera, Filtralite® Clean HR 3-6, som bärarmaterial. I det andra biologiska steget sker nitrifikation in tolv Biofor-filter med samma storlek som i första steget. Bärarmaterialet i dessa biobäddar är Filtralite® Clean HC 2,5-5.

Bägge typerna av biobäddar är luftade.

Ungefär 40 % av det behandlade flödet desinficeras med klor och återanvänds för industriella ändamål.