Kölns kommunala reningsföretag (Stadtentwässerungsbetriebe Köln-StEB) ansvarar för driften av fem reningsverk i Kölnområdet, inklusive ett i Rodenkirchen.

Utvecklar en lösning för borttagning av mikro-föroreningar som är lätt att implementera

Projektet "AdOx Köln" (Ad: Adsorption, Ox: Oxidation), påbörjades av miljömyndigheten (MKULNV) NRW, och fokuserar på utveckling av en optimal process-teknisk löning för att konvertera ett BIOFOR filter till ett steg för borttagning av mikro-föroreningar.

I November 2017 påbörjades utvärdering av Filtralite® NC 1,5.2,5 inom projektet.

Med sin höga porositet skapar Filtralite® perfekta förhållanden för vattnet att flöda genom filterbädden utan att kompromissa med förmågan att binda föroreningar. Resultatet blir att större vattenvolymer kan filtreras genom en given filtervolym.

Offentliga organisationer, tekniska institut och ingenjörsföretag samarbetar inom projektet

Projektledaren för StEB är Dipl.Ing. Manuel Hartenberger, sedan uppstarten driver han projektet med passion och inlevelse.

Dr.-Ing. Frank Benstöm från Institutet för urban vattenhantering vid RWTH Aachen Universitet (ISA) är ansvarig för den vetenskapliga kvaliteten på projektet. Han doktorerade inom området filtrering av avloppsvatten.

Ett av de deltagande företagen är Hydro-Ingenieure GmbH i Düsseldorf. Företaget är involverat i flera projekt för avskiljning av mikro-föroreningar och bidrar med planering och erfarenhet.


Mer information finns här och här.