Der er mangan i grundvandet i Olofström

Vandværket i Olofström blev bygget i 1969-1970 og leverer i dag drikkevand til 10.000 indbyggere i kommunen. Produktionen er på godt 3.000 m3 pr. døgn, hvilket svarer til en årlig produktion på 120.000 m3.

Indkommende råvand kommer fra flere kilder, både grundvand og overfladevand. En del af grundvandet har et højt manganindhold. Mangan kan give aflejringer i rør og misfarvning af opvask og vasketøj.

An eksisterende sandfilter omdannes til et Filtralite® biofilter

I 2015 installerede man derfor et biofilter for at reducere indholdet af mangan. I et biofilter lader man mikroorganismer oxidere og omdanne opløst mangan til forskellige oxider, fortrinsvis brunsten (MnO2). Mangan udfælder derefter til fast form og kan fjernes ved returskylning af filtret

Et eksisterende sandfilter kunne anvendes efter en vis tilpasning. Man erstattede fx sand med Filtralite Pure NC 2.5-5, som er et effektivt bærestof for mikroorganismer.

Filtralite-produkter har en høj specifik overflade og en indvendig porestruktur, der muliggør høj biologisk aktivitet pr. volumenenhed.

Filterarealet er 25 m2 med en filterdybde på 1 meter. Filtreringshastigheden er ca. 2 m/time, hvilket giver en produktion over filtret på mere end 1.000 m3 om dagen. Optimale forhold for mikroorganismerne kræver, at pH’ værdien øges fra ca. 6 til 8. En højere pH værdi letter oxideringen til brunsten, hvilket gør filtret mere effektivt. Man øger pH’ værdien en ved at fjerne opløst kulsyre i en afgasser.

Returskylning er kun nødvendig 2-3 gange om året.

Under opstarten i 2015 gik der ca. 4 måneder, inden bakteriefloraen havde etableret sig og fungerede optimalt. Ingen eksterne bakterier blev tilsat, da biofiltret udelukkende aktiveres af naturligt forekommende bakterier i råvandet.

Diagrammet ovenfor illustrerer opstarten af den biologiske proces og fjernelsen af mangan. Indkommende vand indeholder op til 0,3 mg/liter, mens udgående vand (efter biofiltret) ligger på ca. 0,01 mg/liter. Udskilningsgraden er som regel over 90 %.