Reduktion af udslip er en højt prioriteret miljøfaktor

<br>Kontrol og begrænsning af vores energiforbrug er et vigtigt anliggende, da produktionen af letklinker kræver en del energi. ISO 14001 er implementeret i hele Leca-organisationen i Norge, hvor Filtralite bliver produceret. Ved at arbejde systematisk med denne norm, kan vi sætte og vurdere ambitiøse, målbare miljømål.

 

Transport og levering

<br>Leca Norge AS har stor erfaring med transport og levering af Filtralite til næsten hele verden. Leveringsmåden varierer fra projekt til projekt, da den afhænger af kundes behov og typen af materiale. De fleste materialer kan leveres løst eller i bigbags, med vej- eller søtransport.

Tankbiler med blæseudstyr kan anvendes til at blæse Filtralite-produkterne direkte ind i anlæggets filtre ved hjælp af trykluft. Filtralite Nature P, Filtralite Pure NC 0,8-1,6 mm og Filtralite Pure NC 1,5-2,5 mm anbefales ikke til trykluftindblæsning.

Levering i bigbags kan udføres for alle anvendelser og alle Filtralite-produkter. Vi bruger som regel bigbags, som er åbne foroven. De fleste materialer leveres normalt i bigbags a 1,5 m3. Ved levering til lokale og mindre spildevands rensningsanlæg leveres materialet i bigbags a 1,0 m3. Bigbagsene kan transporteres med lastbil, tog eller skib eller fyldes i container. Transport i container er en god løsning ved mindre volumener eller lang søtransport.

 

Opbevaring

<br>Under levering af Filtralite kan det være nødvendigt at opbevare materialet midlertidigt. Filtralite-filtermaterialer kan opbevares udendørs, uden at kvaliteten forringes. Vær opmærksom på, at materialerne absorberer vand ved nedbør, hvilket gør materialet tungere og kan gøre transporten dyrere. For at undgå nedbrydning af bigbag materialet bør disse ikke opbevares udendørs i mere end 6 måneder.

Filtralite Nature P bør ikke opbevares udendørs, da regn kan udvaske dele af materialet, hvilket kan nedsætte materialets effektivitet.