Reduserte utslipp er et prioritert miljømål

<br>Produksjon av lettklinker er energikrevende. Derfor er det viktig for oss å kontrollere og begrense energiforbruket. Leca Norge jobber i hht ISO 14001 i alle deler av virksomheten. Gjennom systematisk arbeid i hht denne normen kan vi definere og evaluere våre ambisiøse miljømål.

 

Transport og logistikk

<br>Leca Norge AS har omfattende erfaring med transport og logistikk over hele verden. Leveringsmetode varierer fra prosjekt til prosjekt og henger nøye sammen med produkttype og kundens krav. De fleste materialene kan leveres i bulk eller storsekk, enten med bil eller båt.

Lastebil med blåseutstyr kan brukes for å blåse Filtralite med trykkluft direkte til anleggets filtre. Filtralite Nature P, Filtralite Pure NC 0,8-1,6 mm og Filtralite Pure NC 1,5-2,5 mm bør ikke blåses.

Alle applikasjoner og produkter kan leveres i storsekk, vanligvis sekker med åpning i toppen. De fleste leveranser skjer med 1,5 m3 storsekk. For levering til lokale og mindre anlegg kan levering skje i 1,0 m3 storsekk. Storsekker kan transporteres med lastebil, tog eller båt eller stables i container. Transport med container er velegnet ved mindre volumer eller lang sjøtransport.

 

Lagring

<br>Under transport av Filtralite kan det bli nødvendig med midlertidig lagring. Filtralite kan lagres utendørs uten at det påvirker materialets kvalitet eller funksjon. Imidlertid kan materialet absorbere regn som øker vekten og indirekte påvirker videre transport. For å unngå skader på sekkematerialet, bør ikke sekkene stå utendørs mer enn 6 måneder.

Filtralite Nature P skal ikke oppbevares utendørs, da regn kan påvirke produktegenskapene negativt.