Vår visjon

Uansett om du bor i Kairo, Chicago eller København, er det et økende antall mennesker som søker seg mot storbyene. Demografiske endringer og urbanisering legger press på byene og grunnleggende infrastruktur, som for eksempel produksjon av drikkevann.

Med sin unike porøsitet gir Filtralite-materialet perfekte forhold for at vannet skal strømme gjennom filterbedene på en måte som gjør at mest mulig forurensende partikler samles opp og absorberes.

Det gjør at vannrenseanlegg kan øke produksjonen uten å måtte bygge nytt eller større, simpelthen ved å erstatte konvensjonelle filtermaterialer med Filtralite.

Bruk av Filtralite øker ikke bare den vannmengden som kan behandles, det reduserer også driftskostnadene. Ved å bytte ut tradisjonelle sandfiltre med Filtralite Pure kan man få tilbake investeringen på mindre enn tre år.

Siden Filtralite® Pure trenger færre tilbakespylinger, blir både energi- og vannforbruket redusert. Resultatet er at større vannmengder kan behandles. Det gir rett og slett mer vannrensing for pengene.

Når byene ruster seg for fremtiden, er Filtralite et innovativt produkt skreddersydd for morgendagens behov.

Filtralite brukes til forskjellige applikasjoner innen vannbehandling: vannverk, avløpsvann og lokale naturbaserte renseanlegg.

 

Forskning og utvikling

Utviklingen av Filtralite utføres i nært samarbeid med universiteter og forskningsinstitusjoner både i Norge og resten av verden. Flere doktor- og masteravhandlinger, rapporter og studier er skrevet om forskjellige aspekter av bruken av Filtralite i behandlingen av drikkevann og.

 

Egenskaper

Filtralite filtermedium produseres ved å brenne leire til lettklinker ved ca. 1200o C. Deretter blir lettklinkeren knust og siktet. Materialet har en svært porøs struktur, og knusing gir et stort overflateareal. Tørr partikkeldensitet er i størrelsesorden 500-1600 kg/m³ og kornstørrelser mellom 0 og 20 mm. Filtralite er fleksibelt og kan «skreddersys» til forskjellige formål. Produktet avgir ikke noen skadelige stoffer og syreløseligheten er minimal. På tross av lav densitet og høy porøsitet, har Filtralite svært stor slitasjemotstand.