Filtralite® innehar internasjonale sertifikater for produkter til drikkevann, kvalitet og miljøhåndtering.

NSF/ANSI 61 sertifisering for Leca Norge AS samt for fabrikken på Rælingen når det gjelder produkter for drikkevann

Last ned sertifikat

Kontrollrådet Sertifiering NS-EN 12905 for produkter som benyttes til behandling av vann beregnet for mat.

Last ned sertifikat

Hygienic Standard for Poland (B-BK-60210-1214/20) for products used for treatment of water intended for human consumption and treatment of municipal and industrial wastewater

Last ned sertifikat

Hygienic Standard for CZ Republic for products used for treatment of water intended for human consumption and treatment of municipal and industrial wastewater

Get the certificate

NS-EN ISO 9001:2015 Sertifisering Kvalitetsledelse

Last ned sertifikat

NS-EN ISO 14001:2015 Sertifisering Miljøledelse

Last ned sertifikat