Litteratur for drikkevannsbehandling

Doktoravhandlinger

 • Saltnes, T.: "Contact filtration of humic waters in expanded clay aggregate filters" Doctoral thesis, NTNU, Trondheim, Norway.

Vitenskapelige publikasjoner

Konferansebidrag

Rapporter

 • Eikebrokk, B.:"Utprøving av nytt filtermateriale til drikkevannsrensing" Rapportnr. STF22 F96320, 1996 (Fortrolig)
 • Eikebrokk, B. og Saltnes, T.: "Attrition of Filtralite HC 2.5-5.0 during backwash. Report nr. STF22 F99302 (Restricted)
 • Eikebrokk, B.: "Pilot scale testing of Filtralite as an alternative to anthracite in dual media filters treating coagulated humic waters. Report nr. STF22 F00311, 2000 (Restricted)

Eksamensarbeider

 • Kristensen, R. (2001) Flocculation in direct filtration of humic drinking water, Dept. of Hydr. and Env. Eng., NTNU, Norway 
 • Kolstad, Øystein : "Bruk av oppstrøms Leca-filter ved behandling av humusvann med ozonering/biofiltrering". Institutt for vassbygging, NTNU, D1-1997-31
 • Melin, E.S. and Ødegaard, H.:"Removal of organic ozonation by-products(OBP's) in biological filters" in Torolfsson, S. (red): VAR-forskningsdagene '98, NTNU 8.-9. juni, 1998, TAPIR Forlag ISBN 82-519-1347-0, pp 137-146, 1998

 

Litteratur avløpsrensing

 

Medvirkende

Konferansebidrag

Rapporter

 • Gisvold, B.: "Fjerning av ammonium I avløpsvann med Filtralite ZL". Rapportnr. STF22 F98337, 1998 (Fortrolig)
 • Fløgstad, H.: Filtralite-P resultater fra isotermforsøk og kolonneforsøk. Rapportnr, F99304, 1999 (Fortrolig)
 • Eikebrokk, B. og Saltnes, T.: "Attrition of Filtralite HC 2.0-5.0 during backwash. Report nr. STF22 F99302 (Restricted)
 • Sjøvold, F: SC1.3 Enhanced separation-filtration. Reportno STF22 F99312, 1999 (Fortrolig Oppdr.giver: Anglian Water Ltd.).

Eksamensarbeider

 

Litteratur naturbasert rensing av avløpsvann

 

I listen nedenfor finner du referanser der Filtralite benyttes til naturbasert rensing av avløpsvann