Vores mål

Uanset om det gælder Kairo, Chicago eller København, sker der en øget tilstrømning af mennesker til de større byer. Demografiske forandringer og urbaniseringen rundt omkring i verden stiller krav til byernes evne til at forsyne indbyggerne med grundlæggende fornødenheder såsom rent drikkevand.

Filtermaterialerne Filtralite Pure og Clean har en høj porøsitet og giver perfekte betingelser for vandets strømning gennem filtrerbassinet uden at gå på kompromis med evnen til at binde fremmedlegemer. Dermed kan større vandmængder filtreres gennem en given filtervolumen, da kontaktfladen er større. Ved at erstatte traditionelle filtreringsmaterialer med Filtralite kan vandrensningsanlæg øge kapaciteten uden at bygge om eller udvide.

Filtralite øger ikke kun den vandmængde, som kan håndteres. Også driftsomkostningerne mindskes. Hvis I erstatter traditionelle sandfiltre med Filtralite, kan I forvente at få jeres investering tilbage på mindre end tre år.

Da Filtralite Pure og Clean kræver færre returskylninger, bliver både energi- og vandforbruget mindre. Dette betyder i sidste ende, at større vandmængder kan håndteres på jeres fabrik, og I får mere ud af de eksisterende ressourcer.

Filtralite Pure og Clean er et innovativt, førsteklasses filtermateriale, som er skræddersyet til at opfylde byernes behov i fremtiden. Filtralite filtermaterialer anvendes til flere former for vandbehandling, fx rensning af drikkevand og spildevand og behandling af spildevand på stedet.

 

Udvikling

Filtralite filtermaterialer udvikles i et tæt samarbejde med universiteter og forskningsinstitutter både i Norge og globalt. Der er skrevet mange doktor- og kandidatafhandlinger, rapporter og opgaver om forskellige aspekter af brugen af Filtralite til rensning af drikkevand og spildevand.

 

Egenskaber

Filtralite filtermaterialer fremstilles ved, at ler brændes ved ca. 1200 °C. Dette giver ekspanderede lerkugler, som efterfølgende knuses og sigtes. Materialet har en meget porøs struktur, og knusningen afdækker et stort overfladeareal. Tørre korndensiteter ligger i intervallet fra 500 til 1600 kg/m³, og tilslagsstørrelsen er 0-20 mm. Filtralite materialer er fleksible og kan "skræddersys" til specifikke anvendelser. Materialet afgiver ingen sundshedsskadelige stoffer, og syreopløseligheden er minimal. Trods lav densitet og høj porøsistet har Filtralite høj modstand mod slid og stød.