Filtralite® fjerner halvdelen af mængden af fosfor og faste materialer i Finlands tredjestørste rensningsanlæg.

Spildevandsrensningsanlægget, der er indbygget i Kakolanmäki-klippen, drives af Turun seudun puhdistamo Oy og ejes af 14 kommuner, og er et ganske stort anlæg selv i forhold til kapaciteten.

Da det blev taget i brug den 1. januar 2009, erstattede det fem gamle vandrensningsanlæg og renser for øjeblikket spildevandet for tæt på 300.000 indbyggere i Åbo-regionen samt områdets industrier. Længden af kloaksystemet er over 2.000 km i hele driftsområdet med fem hundrede pumpestationer. 90.000 m³ spildevand behandles dagligt med høj energieffektivitet: Anlæggets energiproduktion er ti gange højere end forbruget på grund af en varmepumpe station.

Moderne kraftværk

Det firdobbelte anlæg ved Kakolanmäki er baseret på mekanisk, kemisk og biologisk håndtering af spildevand. Rengøringseffektiviteten ved fjernelse af organisk stof, fosfor og faste stoffer er 99% og over 80% til fjernelse af nitrogen.

Fast materiale fjernes mekanisk fra spildevandet gennem skærme og sand-separation. Nogle af de faste materialer i spildevandet fjernes også ved bundfældning. En luftproces fjerner derefter organisk stof og nitrogen ved brug af mikrober, og kæden af spildevandsrensning afsluttes ved at filtrere vandet gennem et lag af sand og Filtralite.

Renset spildevand udledes i Åbo Linnanaukko havnebassin. Det raffinerede og tørrede slam behandles igen ved Gasum Oy's biogasanlæg. Varmepumpestationen ekstraherer noget af den termiske energi fra spildevandet for at producere varme til fjernvarmeformål. Vandet, der afkøles af pumpestationen, bruges også til fjernkøling.


Funktionel granulær poleringsfiltrering

Spildevandsbehandlingen er færdiggjort i alle tyve sandfiltreringstanke ved Kakolanmäki spildevandsrensningsanlæg. - Filtreringslaget i hver pool udgøres af en halv meter kvartssand, neden under en meter Filtralite® Clean MC 2,5-4 filtermateriale, siger procesingeniør Jouko Tuomi fra Turun seudun puhdistamo Oy.

Alt i alt er der 1000 m³ Filtralite® Clean MC 2,5-4 filtermateriale fremstillet af Leca-fabrikken i Raelingen, Norge.

Jouko Tuomi siger, at den porøse Filtralite® har fungeret virkelig godt i ti år allerede. - Vores poleringsfiltre fjerner halvdelen af mængden af fosfor og faste stoffer. De faste stoffer, der aflejres på filtrene, fjernes ved to-trins modstrømsskylning én gang dagligt. Skylningen fjerner effektivt det filtrerede materiale fra begge lag.

Der har endnu ikke været behov for at erstatte Filtralite-laget, siger Jouko Tuomi.

Kakolanmäki spildevandsrensningsanlæg
Kunde: Turun seudun puhdistamo Oy
Entreprenør: YIT Rakennus Oy
Planlægning: FCG Planeko Oy
 

Tekst: Dakota Lavento
Billeder: Markku Pajunen