Det nye Thames Gateway-vandrensningsanlæg i Beckton uden for London er det første store afsaltningsanlæg i UK, og det er bygget for at mindske risikoen for vandmangel i londonområdet. Anlægget tager råvandet fra Themsens udløb, hvilket betyder, at vandet er brakvand. Saltindholdet skifter med tidevandet, og det maksimale saltindhold er cirka 11.000 ppm.

Filtralite® Pure bruges også i trykfiltre ved forbehandling forud for afsaltningsprocessen

Anlægget er bygget af den spanske entreprenør Acciona Agua og blev åbnet i juni 2010. Inden saltet fjernes ved hjælp af omvendt osmose-membraner, forbehandles vandet i en tretrinsproces. Første trin består i koagulering, flokkulering og lamelklaring. Næste trin er vandrette monomedie-trykfiltre, hvor Filtralite Pure bruges som filtermateriale. I det tredje trin i forbehandlingen bruges Ultra Filtration-membraner.

Afsaltningsanlægget har en produktionskapacitet på 150.000 m3/dag og forsyner cirka 900.000 mennesker i London med vand. Monomedie-trykfiltret består af 17 filtre, som indeholder et leje af Filtralite® Pure HC 0,8-1,6 mm. Hvert af disse filtre har et filtreringsområde på 50 m2, og de arbejder ved en topfiltreringshastighed på 12 m/h. I dette filtreringtrin fjernes overførte fine suspenderede stoffer, som ikke er blevet fjernet ved lamelklaringringen.