Filtralite® Clean, et enestående bæremateriale for biofilm

Biofiltrene i rensningsanlægget til spildevand i Annecy (SILA) er fyldt med Filtralite, som giver optimale betingelser for biofilmvækst i biologisk spildevandsrensning.

Filtralite® Clean er et let, porøst materiale bestående af korn af ekspanderet ler. Produktet har kantede, skarpe overflader og en stor specifik kontaktflade. Disse egenskaber bidrager til en effektiv bakterieudvikling for fjernelse af BI5 (BOD - Oxygen Demand) og af TSS (total suspenderet stof) samt for nitrifikationsprocessen.

Filtralite®, en løsning der er let at implementere

Rensningsanlægget i Annecy (SILA) bestilte Quadrimex Chemical til at dræne, efterfylde og udskifte filtreringsmaterialet i tre biologiske filtre i SILOE-anlægget (svarende til en befolkning på 230.000).

Quadrimex Chemical udskiftede filtermaterialet i tre biologiske filtre på kun 12 uger. Firmaet udviklede et nyskabende pumpesystem (på grundlag af Venturi-effekten), som er ikke-forurenende og støjfrit. Formålet med dette system er at dræne det biologiske filter for at sikre vedligeholdelsen af udstyret.

Tre biologiske filtre skulle drænes på grund af vedligeholdelse: To N-filtre (kvælstof) og ét C-filter (kulstof).

Derefter blev udstyret efterfyldt med:

  • det genbrugte filtreringsmateriale fra dræningen,
  • nyt Filtralite Clean-materiale.

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/aHbuR7Y-onk.jpg?itok=HWiHe9XJ","video_url":"https://youtu.be/aHbuR7Y-onk","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Responsivt, autoplaying)."]}