I takt med vores viden om regnvand og forureningen heraf forbedres, bliver vores krav til rensning for bl.a. olie, fosfor og tungmetaller større.

Samtidig øger kraftig regn og mere ekstremt vejr behovet for at tilbageholde vand. Dette gælder især i hurtigt voksende byområder, hvor jord erstattes af uigennemtrængelige overflader.

Kombineret løsning til håndtering af vandkvalitet og -volumen

Ved at kombinere to gennemprøvede løsninger har Filtralite i samarbejde med WEREC (Water Ecosystem Recovery) udviklet en løsning, der effektivt fjerner urenheder og samtidig giver lagringskapacitet.

Investeringsomkostningerne er lave i sammenligning med traditionelle løsninger. Dette gælder også driftsomkostningerne, da konceptet er fuldstændig passivt.

Filtralite® P tilbageholder suspenderede stoffer, fosfor og tungmetaller, og materialets høje porøsitet giver stor lagringskapacitet

Afhængigt af de lokale forhold kan filtret installeres som en kassetteløsning eller som et filterleje.

Filterlejet er beregnet til forhold, hvor der er adgang til parkområder eller en ikke-asfalteret overflade ved siden af de uigennemtrængelige overflader, som giver mulighed for materialeudskiftning med gravemaskine. I bymiljøer kan kassetteløsningen sænkes ned under jorden, og materialeudskiftning foregår gennem kloakdæksler ved hjælp af en slamsuger.

Løsningen er konstrueret i henhold til WEREC’s filterteknologi, som giver en høj rensningsevne og en levetid på mindst 10 år. Efter denne periode udskiftes filtermaterialet simpelthen. WEREC's teknologi sikrer optimal strømning og kontakttid, alt efter afvandingsområdets størrelse og karakter. Dimensioneringen tager også højde for kommunens bestemmelser vedrørende maksimalt tilladte grænseværdier.

Olieforbindelser udskilles i et for-filter bestående af organisk filtermateriale. For-filtret bidrager desuden til udskillelse af metal. Dette filter er også konstrueret med WEREC's teknologi.

Let for kommunerne at implementere

Mange kommuner lægger nu strategier for at håndtere øgede vandstrømninger i fremtidens klima. Filterlejerne eller kassetterne kan dimensioneres til at bidrage til tilbageholdelseskapaciteten, fx med volumener for 1-2 års vandtilstrømninger eller endnu mere.

Rensningseffekt og lagringskapacitet

Nedenstående tabel viser eksempler reduktion af forskellige forureningsstoffer målt i regnvand over en periode på 6 måneder. Værdierne kan variere afhængigt af indkommende indhold af forurenende stoffer, kontakttid osv. Filtret kan dimensioneres på en måde, så udskillelsen øges yderligere.

Stof Total fosfor Fosfat Krom Kobber Nikkel Bly Zink
Reduktion i % 63,4 59,9 67,0 64,2 64,7 79,2 92,9

Når filtret dimensioneres til typiske kommunale krav med hensyn til metaller og fosfor, svarer anlæggets lagringskapacitet til ca. 60 % af regnmængden for 6 måneder i løbet af 10 minutter og 40-50 % af regnmængden for et år. På dette niveau giver filtret en betydelig lagringskapacitet, der bidrager til et jævnt nedstrøms-flow. Anlægget kan også dimensioneres til at opmagasinere al regn i et eller to år (ca. 8 mm på 10 minutter).