Supplerende teknisk information om vores Filtralite®-produkter og -løsninger.

<b>Contact filtration of humic waters in expanded clay aggregate filters</b><br> <br> A serie of contact filtration experiments are carried out to investigate the performance of an expanded clay aggregate (Filtralite) filter. It is demonstrated that expanded clay aggregates can be used in dual media down flow filters as the only filtering material. The density difference of Filtralite NC and Filtralite HC is sufficient to prevent intermixing of adjacent layers for the grain sizes.<br>

Read more

<b>New granular materials for dual-media filtration of seawater: Pilot testing</b><br> <br> A comparative assessment of data from all dual-media filters tested shows that the combination, involving Filtralite NC 1.5–2.5mm on top of Filtralite HC 0.8–1.6mm, exhibits, overall, the best performance. The improved performance of this dual filter medium is attributed to the rough surface texture, with crevices that tend to better retain flocs. The rough particle surface is due to the rather high porosity of these Filtralite materials.<br>

Read more

<b>Pilot test at Boden (SE) for biological removal of iron and manganese with Filtralite Pure Mono-Multi</b><br> <br> The pilot filter with Filtralite® which was studied in this work reduced iron and manganese significantly and removed more than 95% of both metals. The start-up period was about a week for the iron oxidation and significantly longer, closer to 70 days, for the manganese oxidation.<br>

Read more

<b>En ny proces til genvinding af spildevand fra olivenvaskning baseret på biofiltrering og membranudskillelse</b><br> <br>Filtralite Clean HR 4-8 anvendes til rensning af spildevand fra olivenvaskning i en 2 m3 stor aerob fastlejereaktor. Processen foregår forud for to diskontinuerlige membranprocesser, det vil sige ultrafiltrering (UF) og nanofiltrering (NF).<br><br> Denne proces gør, at 80 % af spildevandet fra olivenvaskningen kan genbruges i landbruget.

Læs mere

<b>Iltet biologisk filtrering til fjernelse af ammoniak og mangan i et stort anlæg til rensning af drikkevand i Hongkong</b><br> <br> En pilottest med Filtralite Pure HC 2,5-5 viste, at nitrifikationsprocessen udviklede sig hurtigt (2-3 dage) i det iltede biologiske filter uden podning af filtermaterialet. Ved begyndelsen af den anden uge i processen var ca. 85 % af ammoniakken fjernet med en ammoniakkoncentration i råvandet på op til 2,4 mg/l (N) og en filtreringshastighed på 14 m/h.

Læs mere

<b>Pilottest for fjernelse af jern i Babite (Tjekkiet)</b><br> <br> En pilottest blev udført i Babite (Tjekkiet) med Filtralite Pure Mono-Multi for at bekræfte produktets evne til at fjerne jern i forbindelse med grundvandsrensning. Den tilstræbte filtreringshastighed var 20 m/h og derover. <br>

Læs mere

<b>Virkning af ozonisering/filtrering af råvandet fra søen Mälaren</b><br> <br> A Filtralite Pure-filter blev testet som et alernativ til et GAC-filter kombineret med en forudgående ozonisering og en lavere dosering af koaguleringsmiddel. <br>

Læs mere

<b>Alternativt filtermateriale til rensning af drikkevand</b><br> <br> I pilottests sammenlignede Thames Water konventionelle sand- og antracit/sand-materialer sideløbende med knust genbrugsglas og Filtralite Pure Mono-Multi. Filtralite viste sig at være den bedste løsning til rensning af næringsrigt vand fra reservoirer.<br>

Læs mere

<b>Biologisk filtering af brakvand af ringe kvalitet, reducerer forurening af omvendt osmose-membraner </b><br> Erstatning af mangan-grønsandet i de eksisterende filtre med Filtralite-filtermaterialer gjorde hurtigt kvaliteten af det rensede vand bedre og satte en stopper mange rensninger af omvendt osmose-membraner. De nye biologiske filtre behøver 36 gange færre returskylninger end de tidligere mangan-grønsand filtre (100 filtre returskyllet om året mod 3.600). Brugen af returskyllevand gik ned fra 23 mio. liter til 0,4 mio. liter pr. år, og returskylningsarbejdet blev reduceret fra 1.440 timer til 40 timer årligt.<br>

Læs mere

<b>Rapport fra IWW Zentrum Wasser (Tyskland)</b><br> <br> Undersøgelse af det nyudviklede Filtralite-filtermateriales generelle filtreringsevne ved drikkevandsrensning af overfladevand - med særlig vægt på fjernelse af mikrobiele urenheder.<br>

Læs mere