Ved at erstatte sandet i filtrene med Filtralite® Pure Mono-Multi har rensningsanlægget i Bedrichov reduceret energiomkostningerne med 75 % og fordoblet produktionskapaciteten for de enkelte filtre, og de leverer i dag det bedste drikkevand nogensinde.

Tiden er ved at løbe ud

Brugen af sand til vandfiltrering er højst sansynligt den ældste metode i historien til rensning af drikkevand. Brugen af sand i vandrensningsanlæg er stadig udbredt overalt i verden, især på grund af dets tilgængelighed. Enkelte alternativer til sand er dog blevet udviklet.

Nu ser det ud til, at tiden er ved at løbe ud for sand som filtreringsmateriale i moderne processer. Den største ulempe ved sand er den store mængde energi, der kræves til daglig returskylning, hvilket forhøjer driftsomkostningerne. Sand har også svært ved at leve op til nutidens krav og kan ikke effektivt udfiltrere mikroskopiske partikler, fx små cyanobakterier, som i dag er en trussel mod vandkvaliteten og folkesundheden.

Begrænsninger ved filtrering gennem sand

“Når man filtrerer ved hjælp af sand, fanges og tilbageholdes partiklerne af netværket af sandkorn. Vandet passerer igennem de hulrum, der dannes mellem kornene. Da sandkornene har en ensartet størrelse, er disse “åbninger” identiske gennem hele filtret. De partikler, man ønsker at filtrere, varierer dog meget i størrrelsen, hvilket medfører hyppig tilstopning af sandfiltre og et behov for meget hyppige returskylninger,” forklarer Petr Dolejs, professor ved Brnos tekniske universitet. Han har været ansvarlig for pilottestene forud for det nye filtreringsmateriale i Bedrichov. Returskylning kræver megen energi og store mængder filtreret vand.

Filtralite®: et åbent filtermateriale

Filtralite-filermateriale er et moderne produkt, som er fremstillet af ekspanderet ler og udviklet specielt til vandfiltrering. Produktet fungerer efter et princip, som afviger lidt fra sand. Filtralite Pure Mono-Multi er installeret i Bedrichov: de to Filtralite-produkter har kornstørrelser på 0,8-1,6 mm (HC) og 1,5-2,5 mm (NC).

Filtralite-produkter kan karakteriseres som små, hårde dele af en åben svamp, fyldt med indvendige porer af forskellig størrelse. Når vandet passerer gennem filtrerbassinet, fanges partiklerne i Filtralite-tilslagets lommer. Vandet kan frit løbe gennem selve partikellegemet, hvilket gør tilstopning næsten umulig.

På grund af den porøse struktur er Filtralite-filtermaterialer derfor mere åbne og har stor plads til at opbevare partikler.