Ved å erstatte sanden i filtrene med Filtralite® Pure Mono-Multi reduserer Bedrichov drikkevannsverk sitt energiforbruk med 75 % samtidig som produksjonskapasiteten fordobles for de respektive filtrene.

Tiden er ute

Bruken av sand for filtrering er sannsynligvis den eldste metoden som finnes for vannrensing. Sand brukes fortsatt i dag i stor utstrekning i vannverk verden over, først og fremst pga. tilgjengeligheten. Allikevel er det utviklet en del alternativer til denne klassiske metoden.

Tiden for sand som filtermateriale i moderne prosesser er i ferd med å renne ut. Den store ulempen sand er det høye energiforbruket og de tilhørende driftskostnadene som trengs ved regelmessige tilbakespylinger. Sand har også vanskelig for å hevde seg mot moderne og effektive filtermateriale når det gjelder mikroskopiske partikler. Et eksempel er cyanobakterier, som i dag enkelte steder utgjør en trussel for vannkvaliteten og allmenn helse.

Begrensninger ved filtrering gjennom sand

“Når man filtrerer gjennom sand, setter partikler i selve nettverket av sandkorn seg fast, mens vannet passerer forbi i hulrommene som finnes mellom kornene. Siden sandkornene er homogene i størrelse, så blir også hulrommene identiske i hele filterkaret. Men partiklene som man ønsker å fjerne har store forskjeller i størrelse, noe som gjør at filtrene lett tetter seg og gir behov for regelmessig tilbakespyling”, forklarer Petr Dolejs, professor ved Brno Tekniske Universitet. Petr har hatt ansvaret for pilotforsøk som senere ledet fram til de nye filtematerialene ved Bedrichov. Videre krever tilbakespyling mye energi og viktig vannmengder av allerede renset vann.

Filtralite®: et porøst filtermateriale

Filtralite er et moderne produkt, produsert av ekspandert leire, og er spesifikt utviklet for vannrensing. Det fungerer litt annerledes enn tradisjonell sand. Filtralite Pure Mono-Multi finnes installert ved Bedrichov: De to Filtralite produktene har en partikkelstørrelse på 0,8-1,6 mm (HC) og 1,5-2,5 mm (NC).

Filtralite kan beskrives som små og harde biter av svamp, fulle av porer med varierende størrelse. Når vannet passerer filteret fester partikler seg i ”lommene” på aggregatet. Vannet kan også strømme gjennom selve aggregatet, noe som gjør tilstopping nesten umulig.

På grunn av den porøse strukturen får Filtralite en svært høy lagringskapasitet for fremmede partikler.