Klimaforandringer satte nye begrænsninger for hurtige sandfiltre

Da algevækst satte sandfiltrene under pres, begyndte Thames Water at forske i nye filtermaterialer. Ikke nok med at begrænsningerne blev fjernet, brugen af nye filtermaterialer har sparet millioner i investeringer.

Filtralite® Pure, verdens bedste filtermateriale til rensning af drikkevand

Det tager lang tid at rense vand med sand, og rensningen kræver megen vedligeholdelse og store ressourcer. I et omfattende forskningsprogram testede Thames Water flere forskellige materialer, herunder sand, glasskår, sand/antracit og Filtralite Pure Mono-Multi.

Valget faldt til sidst på Filtralite Pure Mono-Multi.

Sparet vand, energi og tid

Med Filtralite Pure Mono-Multi er evnen til at fange forskellige kornstørrelser i filtrerbassinet yderst relevant, og dette giver et mindre tryktab og længere filtreringscyklusser, det vil sige et mindre behov for returskylninger. “Alt taget i betragtning er to lag of Filtralite-filtre særdeles effektive, så vi har også undersøgt forskellige fraktioner for disse. Alt tyder på, at Filtralite Pure Mono-Multi har en ekstra filtreringsdimension, hvilket kan forklares ved produktets åbne struktur. Derfor har vi allerede renoveret 37 hurtige sandfiltre med Filtralite Pure Mono Multi”, siger dr. Chipps.

Opdagelsen af Filtralite Pure Mono-Multi har allerede sparet Thames Water for store investeringer, da ældre sandfiltre kan renoveres og få større kapacitet uden pladsforøgelse.