Klimaendringene forårsaker nya begrensninger for hurtigsandfiltre

Når algeblomstringen forårsaket for høy belastning på sandfiltrene begynte Thames Water å sjekke ut alternative filtermaterialer. De lyktes ikke bare med å fjerne begrensningene, men sparte dessuten millioner ved å bruke et nytt filtermateriale.

Filtralite® Pure, det beste filtermaterialet for rensing av drikkevann

Å rense vann med sand tar lang tid. Dessuten trengs det mye vedlikehold og andre ressurser i forbindelse med renseprosessen. Mer enn et dusin ulike materialer ble vurdert av Thames Water i et større forskningsprosjekt. Materialene var bl.a. sand, knust glass, sand/ antrasitt og Filtralite Pure Mono-Multi.

Vann-, energi- og tidsbesparelse

Filtralite Pure Mono-Multi har den viktige egenskapen at det fanger opp partikler i ulike størrelse i filterkarene, noe som både leder til et lavere trykkfall og lengre tid før det er behov for tilbakespyling. “Om vi ser på samtlige aspekter så er to sjikt med Filtralite meget effektivt. Vi har derfor også studert ulike fraksjoner av disse. Det virker som Filtralite Pure Mono-Multi har en ekstra dimensjon som filtermateriale, noe som kan forklares med den åpne strukturen. Dette er årsaken til at vi allerede har oppgradert 37 hurtigfiltre med Filtralite Pure Mono Multi”, forteller Michael Chipps.

Oppdagelsen av Filtralite Pure Mono-Multi har allerede spart Thames Water for store investeringer, ettersom eldre hurtigfiltre kan oppgraderes og få en høyere kapasitet uten å måtte øke plassbehovet tilsvarende.