I 2009 planlagde afsaltningsanlægget i Palmachim, Israel, at øge produktionskapaciteten med 50 %.

Filtralite® Pure øger produktionen med 50 % og sparer driftsomkostninger

Efter en række pilotforsøg besluttede man at installere Filtralite Pure i forbehandlingsfiltrene. Dette var det første afsaltningsanlæg i fuld målestok i Israel, som anvendte Filtralite Pure. Brugen af Filtralite Pure i dualmedie-filtrene viser, at produktionskapaciteten kan øges med 50 % uden behov for at bygge nye filtre.

Ved installering af Filtralite Pure kunne man øge filtreringshastigheden fra 7 m/h til 12 m/h. Returskylsintervallerne steg fra 30 timer til 200 timer, og bioforureningen af omvendt osmose-membranerne blev mindre. Slamdensitetsindekset ~ 2,0, sommetider helt ned til 1,5. Tidligere brugte man filterindsatser på 20 mikrometer, som blev udskiftet hver måned.

Nu bruger Palmachim cellefiltre på 5 mikrometer, som udskiftes to gange om året. Cellefiltrene alene giver en årlig besparelse på 300.000 euro, og den samlede besparelse er på flere millioner euro.