Spildevandsanlægget i Øvre Uvdal er designet som et traditionelt kemisk og biologisk rensningsanlæg. I et poleringstrin går spildevandet gennem et filtrerbassin med Filtralite Nature P, inden det udledes i en bæk.

Filtrerbassinet med Filtralite Nature P har stabile udledningsniveauer langt under de anbefalede grænser. Efter tre års drift fjerner rensningsanlægget 99 % af fosforen med en udledningskoncentration på 0,06 mg/l.

Filtermaterialer anvendt på stedet  
1000 m3 Filtralite Nature P 0-4 mm
100 m3  Filtralite Nature NR 4-10 mm
100 m3  Filtralite Nature NR 10-20 mm