Renseanlegget i Øvre Uvdal er dimensjonert som et tradisjonelt anlegg med kjemisk og biologisk rensing. For fjerning av fosfor ledes vannet gjennom en tank med Filtralite Nature P. Dette er siste rensetrinn før vannet slippes ut i en liten bekk.

Filterkarene med Filtralite Nature P har stabile utslippsnivåer langt under anbefalte grenseverdier. Etter 3-års drift fjerner anlegget 99 % av alt fosfor, utgående konsentrasjon er 0,06 mg/l.

Filtermaterial som benyttes  
1000 m3 Filtralite Nature P 0-4 mm
100 m3  Filtralite Nature NR 4-10 mm
100 m3  Filtralite Nature NR 10-20 mm